Diploma 10 let Sota Slovenija

Priznanje ob 10 letnici delovanja Sota Slovenija

 

Za aktivacijo najmanj 10 različnih Slovenskih Sota vrhov v jubilejnem letu 2018

 

 

 

Za vzpostavitev 10 zvez z operaterji iz različnih Slovenskih vrhov v jubilejnem letu 2018

 

Zahtevek za diplomo izpolnite na tem naslovu

Veljavnost vrhov bo preverjena v podatkovni bazi SOTA, ki je na voljo na spletni strani programa SOTA (http://www.sotadata.org.uk/). Veljajo samo vrhovi, ki so potrjeni s SOTA predpisi.