22.02.2010 je luč sveta ugledal Radioklub SOTA Slovenija, katerega dejavnost, namen in cilji so predvsem vzpodbujati in organizirati SOTA aktivnosti v Sloveniji, združevati ljubitelje radioamaterskih aktivnosti v naravi, tehnične kulture in elektronike ter popularizirati svojo dejavnost v teoriji in praksi. Prav tako želimo spodbujati članstvo pri izvajanju radioamaterskih aktivnosti v naravi, s čimer se člane spodbuja tudi k športni aktivnosti in s tem k dvigu kvalitete življenja.

QSL-SOTA-L-S

Vabimo vse, ki jih SOTA zanima oz. želijo tvorno sodelovati pri razvoju programa, da se nam pridružijo.

Višina letne članarine je 10 € oz. 1 € za družinske člane in je namenjena za pokrivanje stroškov delovanja kluba in aktivnosti, katere opredelijo člani kluba na Zboru članov.

Osnovni podatki :

Radioklub SOTA Slovenija
Bezenškova 1
3000 Celje

TRR : SI56 0475 2000 1647 886
Namen plačila: »Članarina za RK SOTA Slovenija« S5(klicni znak)

Zainteresirane prosimo, da izpolnijo prijavnico in jo pošljejo na naslov RK ali pa v elektronski obliki na e-naslov radioklub@sota.si

Predsednik radiokluba, Rado, S58R.

 

Statut Radiokluba SOTA Slovenija