POSEBNA DIPLOMA S50AAA 2019 ob 10.obletnici RK SOTA Slovenija

Za vzpostavitev 4 zvez s S50AAA v letu 2019

Zahtevek za diplomo izpolnite na tem naslovu

Veljavnost vrhov bo preverjena v podatkovni bazi SOTA, ki je na voljo na spletni strani programa SOTA (http://www.sotadata.org.uk/). Veljajo samo vrhovi, ki so potrjeni s SOTA predpisi.